Świadczone przez nas usługi:

• remonty mieszkan warszawa• firma remontowa warszawa• komercyjne projekty biura warszawa• meble na zamowienie warszawa• szafy na zamowienie warszawa• meble kuchenne na zamowienie warszawa• montaz podlog warszawa• schody na zamowienie warszawa• remonty lazienek warszawa• remonty barow restauracji warszawa• remonty kuchni warszawa• stolarka wykonczeniowa warszawa• stolarz budowlany warszawa• wymiana frontow kuchennych warszawa• uslugi hydrauliczne warszawa• uslugi elektryczne warszawa• malowanie i taperowanie warszawa• suche tynki zabudowy warszawa• izolacja domow i mieszkan warszawa• ganki balkony altanki warszawa• lustra i szklo na zamowienie warszawa• budowa nowych domow warszawa

meble na zamowienie warszawa, zakład stolarski warszawa, remonty warszawa, remonty mieszkan warszawa, firma remontowa warszawa, meble kuchenne na zamówienie warszawa, remont mieszkania warszawa, meble kuchenne na wymiar warszawa, meble na wymiar warszawa, remont kuchni warszawa generalny remont mieszkania warszawa, kompleksowy remont mieszkania warszawa, remont domu warszawa, sauna fińska warszawa, sauna w mieszkaniu warszawa, ogród zimowy warszawa

Gwarancja dotycząca mebli  wykonywanych przez firmę PROTOP


Warunki gwarancji

Gwarancja udzielana przez PROTOP na wyprodukowane meble wynosi 12 miesięcy od daty umieszczonej na fakturze i/lub paragonie (za wyłączeniem sprzętów AGD, które należy reklamować bezpośrednio u ich producenta na podstawie wydanej karty gwarancyjnej i dowodu sprzedaży przez PROTOP). Karta gwarancyjna jest nieważna bez potwierdzenia dokonania zakupu mebli w PROTOP. Dokonany przez Państwa podpis na odpowiednim druku, który jest wydawany w momencie odbioru mebli (najczęściej po ich montażu), oznacza iż potwierdzają Państwo, że dostarczony przez PROTOP wyrób jest wolny od wszelkich wad jawnych.

Wytwarzane przez nas meble charakteryzują się wysokimi parametrami użytkowymi oraz technicznymi w klasie higieny E-1. Ponadto spełniają normy i kryteria techniczne oraz posiadają atesty.

Wszystkie wykorzystywane przez PROTOP półprodukty do wytwarzania mebli są bezpieczne dla zdrowia człowieka oraz są wykonywane ze specjalną dbałością o środowisko naturalne. Zapewniamy Państwu dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie wykonanych przez nas mebli w warunkach ich prawidłowego użytkowania określonego w załączniku „Instrukcja użytkowania mebli” oraz po ich właściwym montażu. Wydanie karty gwarancyjnej na meble jest możliwe tylko po odbiorze technicznym wykonanym przez przedstawiciela PROTOP po zmontowaniu mebli przez ekipę montażową PROTOP. Klienci, którzy sami montują zakupione w PROTOP meble nie otrzymają karty gwarancyjnej na
poprawne funkcjonowanie mebli, a jedynie na poszczególne mechanizmy (m.in. szuflady, kosze, podnośniki). Istnieje możliwość płatnego odbioru zmontowanych przez Państwa mebli przez przedstawiciela PROTOP, co spowoduje wydanie Państwu karty gwarancyjnej na meble jeżeli są one poprawnie zmontowane. Gwarancja obejmuje tylko wady tkwiące w wyrobach PROTOP. Z tego powodu nie udzielamy gwarancji na uszkodzenia:
a) powstałe w wyniku niewłaściwego lub nieostrożnego transportu, wnoszenia i montażu mebli przez Klienta lub osoby trzecie,
b) powstałe po sprzedaży na skutek zdarzeń losowych niezależnych od PROTOP (m.in. powodzie, pożary),
c) powstałe na skutek mechaniczny (szczególnie należy uważać na fronty wykonane z lacobelu, szyby i lustra ponieważ materiały te nie posiadają odporności na stłuczenia),
d) powstałe w wyniku niewłaściwego i niezgodnego z zasadami użytkowania mebli zawartymi w załączniku „Instrukcja użytkowania mebli”, ze szczególnym uwzględnieniem zalania mebli wodą, wystawienie ich na ciągły kontakt z wodą lub narażanie ich na działanie temperatury powyżej 150oC, promieni słonecznych i wysoką wilgotność względną panującą w pomieszczeniu,
e) powstałe na skutek niewłaściwego przechowywania i konserwacji mebli,
f) powstałe na skutek ich demontażu i montażu przez Klienta.

Za wady mebli PROTOP nie uznaje zmiany objętości korpusów, blatów i frontów meblowych spowodowanych pęcznieniem drewna i tworzyw drzewnych z powodów wymienionych w punkcie d). Elementy drewniane mogą różnić się odcieniami i budową słojów, co jest spowodowane właściwościami drewna. Kolory folii PVC, forniru oraz lakieru mogą nieznacznie odbiegać od pokazywanej Państwu próbki, co wynika z właściwości technologicznych oraz wielkości próbki, która nie odzwierciedla w 100% wyglądu gotowego wyrobu. Obrzeża PCV również mogą odbiegać strukturą i nieznacznie odcieniem od płyt wiórowych laminowanych używanych do produkcji naszych wyrobów, co jest spowodowane używanymi przez producentów technologiami.

Zgłaszanie reklamacji następuje w formie pisemnej z określeniem problemu i ewentualnie zdjęciami powstałej wady. Na zgłoszeniu reklamacyjnym należy umieścić ponadto imię, nazwisko, adres i telefon osoby reklamującej meble. Zgłoszenie reklamacyjne mogą Państwo składać osobiście w biurze PROTOP mieszczącym się przy ul. Łopuszańskiej 38 w Warszawie, bądź drogą pocztową na adres: PROTOP ul. Bobrowiecka 3 lok. 61 , 00-728 Warszawa.

Reklamacje będą rozpatrywane tylko za okazaniem dowodu wpłaty oraz ważnej karty gwarancyjnej (zgłaszając reklamację drogą pocztową należy załączyć ksero dowodu wpłaty i ważnej karty gwarancyjnej). PROTOP ma obowiązek rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Ze względu na rodzaj wady otrzymają Państwo odpowiedź pozytywną, negatywną lub przedstawiciel PROTOP – w sytuacjach niejasnych - skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia terminu wizyty, aby dokonać oględzin wady i na tej podstawie wydać decyzję o uznaniu lub nie reklamacji. Gdy wada zostanie uznana za niepodlegającą gwarancji, Klient zostanie obciążony kosztami dojazdu przedstawiciela PROTOP. Gdy wada zostanie uznana za podlegającą gwarancji, PROTOP zobowiązuje się do jej bezpłatnego usunięcia w najkrótszym możliwym terminie. Wady nieobjęte gwarancją mogą zostać usunięte odpłatnie.

Z powodów niezależnych od PROTOP niektóre elementy, jak np. dany kolor czy rodzaj blatu bądź frontu może zostać wycofany ze sprzedaży przez producenta. Wówczas, w przypadku reklamacji uznanej, Klient ma prawo wybrać substytucyjny materiał z aktualnej oferty PROTOP.
Ze względu na to, iż wszystkie oferowane przez PROTOP produkty są wytwarzane w pojedynczych
egzemplarzach specjalnie na Państwa indywidualne zamówienie, nie będą przyjmowane zwroty, gdy reklamują Państwo funkcjonalność i/lub ustawienie oraz wielkość poszczególnych elementów zestawu mebli, gdy zostały one wykonane zgodnie z zaakceptowanym przez Państwa projektem w momencie zamawiania mebli w PROTOP (ewentualnie
z późniejszymi zmianami).

 ZASADY UŻYTKOWANIA MEBLI:

Szanowni Klienci!

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją użytkowania mebli. Przestrzeganie zawartych w niej zasad eksploatacji mebli umożliwi Państwu ich długotrwałe i bezawaryjne działanie. Niniejsza instrukcja dotyczy wszystkich mebli wytworzonych przez PROTOP, ze szczególnym uwzględnieniem mebli kuchennych, które są w największym stopniu narażone na uszkodzenia.

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i konstrukcją w pomieszczeniach zamkniętych, suchych oraz zabezpieczonych przed negatywnym działaniem:
a. przez długotrwały okres czasu temperatury poniżej 15oC i powyżej 40oC,
b. przez krótkotrwały okres czasu temperatury powyżej 100oC,
c. wilgoci względnej panującej w pomieszczeniu na poziomie niższym od 40% lub wyższym od 70%,
d. ciągłym działaniem wody,
e. bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
2. Meble należy chronić przed bezpośrednim działaniem gorących naczyń, wody, alkoholi oraz innych substancji chemicznych, które mogą uszkodzić ich powłokę.
3. Gorące naczynia wyciągnięte z piekarnika bądź zdjęte z płyty grzewczej należy odstawiać na podstawki lub deski specjalnie do tego przeznaczone.
4. Nie należy kroić na blatach roboczych ani innych powierzchniach mebli do tego nieprzeznaczonych. Uderzenie nożem o blat może spowodować powstanie nieestetycznie wyglądających rys, które w połączeniu z obecnością wody przez dłuższy czas może spowodować spęcznienie blatu laminowanego lub innych elementów mebli.
5. Po montażu otrzymujecie Państwo poprawnie wyregulowane szafki, prowadnice, podnośniki, zawiasy, szyny w szafach z drzwiami przesuwnymi itp. Ze względu jednak na fakt, iż meble działają inaczej pod obciążeniami z czasem będzie trzeba ponownie wyregulować poszczególne elementy mebli. W trakcie montażu na życzenie Klienta ekipa montażowa PROTOP może wytłumaczyć w jaki sposób dokonać takiej regulacji lub usługa taka może zostać wykonana odpłatnie przez PROTOP w dowolnym czasie po nabyciu przez Państwa mebli.
6. Należy dbać aby poszczególne elementy mebli nie były narażone na tarcie spowodowane ocieraniem się np. frontu o front.
7. Szuflady z systemami samodomykającymi oraz inne akcesoria meblowe zapewniające amortyzację podczas zamykania frontów wymagają używania odpowiednio wyważonej siły. Zbyt mocne zatrzaskiwanie szafek uniemożliwi działanie powyżej wymienionych systemów, a z czasem może nastąpić ich uszkodzenie.
8. Przedmioty przechowywane w szufladach należy rozmieszczać równomiernie na całej ich powierzchni.
9. Nie należy opierać się o szuflady oraz fronty meblowe.
10. W trakcie gotowania należy włączać okap kuchenny, ze względu na wydzielającą się parę wodną, która w niekorzystny sposób może wpłynąć na fronty i korpusy szafek znajdujących się w pobliżu kuchenki.
11. Sprzęt AGD należy użytkować zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną przez producenta.
12. Zmywarka powinna być otwierana po około 10-15 minutach od zakończenia cyklu myjącego, aby nie uszkodzić blatów i frontów znajdujących się w pobliżu zmywarki na skutek działania pary wodnej.
13. W obrębie piekarnika, kuchenki, zmywarki, pralki nie należy przekraczać dopuszczalnej temperatury (punkt 1a, 1b) przez dłuższy czas, ponieważ może to w negatywny sposób wpłynąć na fronty meblowe. Aby uniknąć zniszczenia frontów i korpusów mebli należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania sprzętów AGD, zwłaszcza tych przeznaczonych pod zabudowę.
14. W miarę możliwości należy wybrać sprzęt AGD, którego parametry techniczne i konstrukcja zapewniają optymalne warunki, które muszą być spełnione przez sprzęt AGD przeznaczony do zabudowy w meble kuchenne.
15. Należy zachować szczególną ostrożność w obrębie łączeń blatów roboczych, zlewozmywaków oraz płyt grzejnych, aby nie zalegała w tych miejscach przez zbyt długi czas woda, która może zostać wchłonięta do wewnątrz blatu i spowodować nieestetycznie wyglądające zmiany jego objętości (wypukłości), które są nieodwracalne. W przypadku zauważenia niewielkich zmian w wyglądzie blatu należy wymienić go na nowy, ponownie zabezpieczyć bądź nie dopuszczać do zalegania wody w tych miejscach. Powierzchnie blatów laminowanych, w których nie występują rysy ani łączenia są wodoodporne, jednakże zbyt długie zaleganie wody jest niewskazane.
16. Meble, szczególnie kuchenne należy wietrzyć raz na jakiś czas (w zależności od wielkości
pomieszczenia), poprzez pozostawienie otwartych lub uchylonych frontów (np. podczas generalnego
sprzątania).

Usuwanie zabrudzeń z mebli

Do usuwania zabrudzeń i czyszczenia mebli należy stosować wyłącznie środki i detergenty przeznaczone do mebli oraz miękką ściereczkę lub gąbkę. Podczas czyszczenia mebli absolutnie nie należy używać szorstkich ściereczek, twardych gąbek, środków ścierających i innych środków chemicznych mogących uszkodzić powierzchnię mebli. Przed przystąpieniem do czyszczenia mebli nieznanym dotąd Państwu środkiem należy użyć go najpierw na małej, niewidocznej powierzchni.
1. Lekkie zabrudzenia mebli:
− sucha lub wilgotna miękka ściereczka, miękka gąbka, ręczniki papierowe,
2. Plamy z tłuszczu, oleju, kawy, herbaty, soków, stearyny, pisaków, farbek, kredek:
− wilgotna ściereczka lub gąbka nasączona wodnym roztworem płynu do mycia naczyń/mydła toaletowego/proszku do prania. Po usunięciu plam należy przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką lub gąbką, a następnie osuszyć czyszczone miejsce.
3. Zabarwienia powstałe na skutek zbyt długiego pozostawienia na płycie laminowanej lub blacie wina,
kawy, herbaty, soków itp.
− wilgotna ściereczka lub gąbka nasączona wodnym roztworem płynu do mycia naczyń bądź proszku do prania. Po usunięciu zabrudzenia należy przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką lub gąbką, a następnie osuszyć czyszczone miejsce
4. Markery, lakier do paznokci, pasta do obuwia:
− rozpuszczalnik organiczny (zmywacz do paznokci, aceton) lub spirytus. Po usunięciu zabrudzenia należy przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką lub gąbką, a następnie osuszyć czyszczone miejsce
5. Farby, lakiery, żywice, kleje:
− Wodą lub rozpuszczalnikiem nieorganicznym bądź organicznym (w zależności od charakteru chemicznego farb, lakierów, żywic i klejów). Farby, kleje oraz żywice dwuskładnikowe muszą zostać usunięte natychmiast po zabrudzeniu. Po usunięciu plam należy przetrzeć powierzchnię wilgotną ściereczką lub gąbką, a następnie osuszyć czyszczone miejsce

 

 

  Dopuszczalne obciążenie szuflad na prowadnicach:

- rolkowych - 10 kg

- łożyskowanych - 30 kg

- Tandem – 30 kg

- Quadro – 30 kg  

GWARANCJĄ  NIE SĄ OBJĘTE:

– Uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportu, przenoszenia mebli przez klienta

– uszkodzenia wynikłe ze zdarzeń losowych lub innych okoliczności niezależnych od firmy PROTOP,

– uszkodzenia powstałe przy przeróbkach wykonanych we własnym zakresie przez klienta lub też jakiej kolwiek ingerencji bezposredniej  klienta w meble.

– uszkodzenia powstałe w wyniku niezgodnych z zalecanymi przez firmę PROTOP zasadami użytkowania, konserwacji i przechowywania,

- wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze mebla) z powodu których obniżono cenę,

– zamierzone przez producenta w pierwowzorze różnice w profilach, odcieniach kolorów wynikające z zaprojektowanych cech plastycznych i estetycznych wyrobu oraz cech charakterystycznych dla surowców, z których wykonano mebel,

– uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia,

– zmiany tonacji wybarwienia powłoki lakierniczej, związanej z narażeniem jej na długotrwałe działanie promieni słonecznych, dymu tytoniowego lub podobnych.

 - uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otwarcia itp.)

- długotrwały kontakt z wodą

- niska temperatura (poniżej +15 C)

-zbyt wysoka temperatura (powyżej +30 C)

-niewłaściwa konserwacja (np. używanie silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem)

-brak konserwacji (trwałe zabrudzenia)

-bezpośrednie zetknięcia się z ogniem lub silne rozgrzania przedmiotem

-nadmierne przeciążenia

-niewłaściwe przechowywanie (magazynowanie) mebli przed ich zamontowaniem itp.

-  Nie należy samodzielnie dokonywać przeróbek mebli i zabudowy meblowej pod groźbą utraty gwarancji.

I.Informacje odnośnie blatów

1. Blaty kuchenne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Wymagania i metody badań blatów kuchennych określa norma ZN-1:2012. Płyty wiórowe oklejane laminatem typu HPL/CPL. Blaty kuchenne i elementy długie

  II. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA BLATÓW

1. Czyszczenia blatów należy dokonywać za pomocą ścierki zwilżonej w ciepłej wodzie z zastosowaniem ogólnie dostępnych środków myjących nie zawierających materiałów ścierających, środków woskujących i agresywnych.Zawsze po zastosowaniu środka czyszczącego należy zmyć blat czystą woda i wytrzeć do sucha.

2. W szczególności należy unikać:

- narażania blatu na długotrwały kontakt z wodą, szczególnie w miejscach łączeń, przy zlewozmywaku i na krawędziach blatu - może to doprowadzić do nieodwracalnego zniszczenia blatu,

- mycia blatów pod bieżącą wodą,

- stawiania gorących garnków, patelni i naczyń na powierzchni blatu, zwłaszcza zdjętych bezpośrednio z płyty grzewczej,

- używania noża i innych ostrych narzędzi bezpośrednio na powierzchni blatu, co może spowodować zarysowania,

- otwierania zmywarki tuż po zakończeniu programu zmywania, zmywarka powinna być opróżniana minimum 15 minut po zakończeniu programu

- gorąca para wodna może nieodwracalnie zniszczyć blat (spęcznienie blatu, odchodzenie laminatu).

3. Powierzchnie blatów należy chronić przed obiciem i porysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu. Kroić należy na specjalnie do tego przeznaczonych deskach do krojenia, oddzielających powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, mogącym uszkodzić jego powierzchnię.

4. Ślady markerów, kredek, lakieru do paznokci można usuwać rozpuszczalnikiem organicznymi (aceton, zmywacz do paznokci) oraz spirytusem. Po usunięciu plam powierzchnię blatu należy zmyć czystą wodą.

5. Środki chemiczne powodujące zniszczenie powierzchni blatu (kwas amidosulfonowy, arsenowy, solny z tlenkiem chromu, fluorowodorowy z tlenkiem chromu) muszą być natychmiast usuwane, środki te mogą spowodować trwałe uszkodzenia powierzchni blatów – powstanie matowej i szorstkiej powierzchnia już po krótkim czasie ich działania.

6. Blaty posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie, jednak zbyt duże dynamiczne ich obciążanie punktowe (uderzenie), może doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego powierzchni blatu[przewiń do góry]

Adres siedziby firmy:  
ul. Łopuszańska 38
02-232 Warszawa
Biuro i zakład stolarski
ul. Łopuszańska 38
02-232 Warszawa
tel.: 534 77 1919
22 299 2278
[email protected]

 meble na zamowienie warszawa, zakład stolarski warszawa, remonty warszawa, remonty mieszkan warszawa, firma remontowa warszawa, meble kuchenne na zamówienie warszawa, remont mieszkania warszawa, meble kuchenne na wymiar warszawa, meble na wymiar warszawa, remont kuchni warszawa generalny remont mieszkania warszawa, kompleksowy remont mieszkania warszawa, remont domu warszawa, sauna fińska warszawa, sauna w mieszkaniu warszawa, ogród zimowy warszawa
(c) 2011-2024 Copyright by PROTOP    Polityka prywatnosci    Ustawienie Preferencji Ciasteczek    Warunki Gwarancji    Warunki Sprzedazy    Mapa strony